Masia Virtual

Contacte: Contacte  |  Telèfon:  +34 684 15 19 26  |  Figuerola del Camp (Alt Camp)

Novetats ] Productes ] Servei ] Comentaris ] [ Castellano ]

Condicions
Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter

Els Millors del Món Packs de la Calçotada La millor Salsa de Calçots Pitets per a Calçotades Els millors Caves de la zona Els millors Vins de l'Alt Camp  Ametlles i avellanes del Camp de Tarragona  Espardenyes de pagès artesanes

A la nostra botiga virtual podeu fer les comandes automatitzades: www.masiavirtual.eu

Condicions de venda i de servei:

1. Generalitats

L'enviament d'una comanda formulada pel Client implica el seu acord amb les presents condicions generals de venda.

2. Comandes

Totes les comandes és podran formular per correu electrònic (escrit) o a través de www.masiavirtual.com. La venda s'entén efectuada en el domicili de Masia Virtual.

3. Lliurament

Amunt3.1. Els lliuraments s'efectuaran en el període de 48 hores des de la sortida del nostre domicili per a la Peninsula i de 4 a 5 dies hàbils per a la resta de destinacions. Es consideraran dies hàbils de dilluns a divendres feiners. L'horari de lliurament serà l'estipulat pels nostres operadors logístics en la direcció facilitada. En cas d'absència del destinatari, el transportista deixarà un avís d'arribada amb un telèfon de contacte.

3.2. Els terminis de lliurament són els pactats amb l'agència de transports i tots s'esforçaran a respectar. No obstant això, la seva demora en 24-48 hores, no implicarà l'anul-lació de la comanda. ni cap indemnització.

3.3. El lliurament es considera efectuat des de que es posa el producte a disposició del Client pel transportista i el destinatari signa la recepció del lliurament. Correspon al destinatari verificar els productes a la recepció dels mateixos i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades.

3.4. Si els productes servits no són conformes en naturalesa o en quantitat amb els especificats a la comanda, el client haurà de formular la seva reclamació en els tres (3) dies següents al lliurament enviant un missatge al nostre e-mail.

3.5. En cas d'haver facilitat una adreça de destinació errònia, Masia Virtual no serà responsable dels retards o deterioraments en el lliurament.

3.6. Per tal de poder contactar amb el client i informar-lo de qualsevol assumpte del seu interès referent a l'entrega, aquest haurà de facilitar un número de telèfon on pugui ser localitzat.

3.7 Les despeses d'enviament no estàn incloses en els preus dels productes, es calcularan en funció de la quantitat de caixes, el pes de les mateixes i el lloc d'entrega. Els preus figuren en euros. El I.V.A està inclòs en els preus dels productes.

Amunt4. Reserva de propietat - Riscos

Masia Virtual es reserva expressament la propietat dels productes lliurats fins al pagament íntegre de la venda, interessos, despeses, etc. En conseqüència, no es considerarà efectuat el pagament, segons la present disposició, de les targetes de crèdit, les transferències, els xecs o qualsevol altre títol que crea obligació de pagar fins que s'arribi a bon fi en el cobrament d'aquests documents.

Pagament per PayPal5. Condicions de pagament

5.1. Excepte estipulació particular, els productes es paguen mitjançant transferència bancària, ingrès en compte, targeta de crèdit o saldo PayPal. El pagament sempre es realitza abans de l'enviament de la mercancia.

6. Força major

Les parts no incorreran en responsabilitat davant qualsevol falta deguda a causa de força major. El compliment de l'obligació es demora fins el cessament del cas de força major. Si la força major es perllonga més enllà de set (7) dies pot rescindir-se el contracte a petició d'una de les dues parts, sense cap tipus de indemnització.

7. Altres

7.1. Les presents condicions generals de venda, així com els contractes signats, es regeixen per la legislació aplicable.

7.2. Qualsevol litigi relatiu a la interpretació o l'execució de les condicions generals de venda i tot contracte signat amb un Client serà de la exclusiva competència dels Tribunals de VALLS (Alt Camp) -Catalunya-.Amunt

Masia Virtual

Qui som ? ] [ Condicions ] Enviaments ] Seguretat ] [ Castellano ]      Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter

©2000/2023 Masia Virtual  |  Contacte: Contacte  |  Telf.: +34 684 15 19 26